Версія для друку
Середа, 06 березня 2013 20:05

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України «Про звернення громадян».

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 №858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

від 03.06.2016р.№160 Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації та Порядку організації та проведення особистих і виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації

від 16.03.2016р.№77Про функціонування “Телефону довіри” в районній державній адміністрації

від 25.01.2017р.№25 Про комісію з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації

СКЛАД комісії з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністраціїкомісії з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації

 

Зразок  звернення громадян до голови райдержадміністрації

Голові (або першому заступнику голови)

Шацької районної

державної адміністрації

_____________________

(вказати прізвище голови чи заступника)

жителя ______________

_____________________

(домашня адреса, телефон заявника)

_____________________

           прізвище

_____________________

                ім’я

_____________________

         по  батькові заявника

_____________________

Категорія (багатодітна сім’я, учасник

війни, учасник АТО, член сім’ї учасника АТО,

дитина війни, група інвалідності,

тимчасово переміщена особа)

 

_____________________

Соціальний стан (пенсіонер, безробітний,    

місце роботи)

 

Заява/Клопотання/Скарга/Пропозиція

Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

«_____»______________ 20__ року             ______________________

/дата/                                                             /підпис заявника/ 

* До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.                     

Контактна інформація

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до керівництва райдержадміністрації?

44000, смт Шацьк,  вул.50  років Перемоги, 1б,  Шацька районна державна адміністрація

 

ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ ПИТАНЬ, РОЗГЛЯД ЯКИХ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

1. Скарги на рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, розглядаються у судовому порядку.

(частина 3 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.96№ 393).

 2. Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи розглядаються безпосередньо в судах.

(ст. 232 Кодексу законів про працю України).

 3. Спори про відмову у прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації; молодих фахівців, що закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлених на роботу до цього підприємство, установи, організації, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу, розглядаються безпосередньо в місцевих судах.

(ст. 232 Кодексу законів про працю України).

 4. Питання про виплату заробітної плати, регресних сум, належних працівникові при звільненні, розглядаються комісією з трудових спорів за місцем роботи. У разі незгоди з рішенням КТС, працівник може оскаржити рішення суду в 10-денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання КТС або його копії.

(ст.228 Кодексу законів про працю України).

 5. Заяви працівників підприємства - боржника, які припинили трудові відносини до порушення провадження у справі про банкрутство, з вимогами про погашення заборгованості, яка витікає з трудових відносин, розглядаються в господарському суді. Аналогічні вимоги працівників підприємства - боржника, які не припинили трудових відносин, також розглядаються в господарському суді.

(ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 03.04.2003 р. № 672).

 6. Земельні суперечки, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками, які знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом.

(ст. 158 Земельного кодексу України).

 7. Спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, вирішуються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

(ст. 88 Земельного кодексу України).

 8. Оскарження зацікавленою особою нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні виробляється в місцевому суді за місцезнаходженням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або робочого місця приватного нотаріуса.

(ст. 50 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. № 3425).

 9. Скарги на постанови про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями органів дізнання, досудового слідства або прокуратури розглядаються в суді.

(ст. 14 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 01.12.94 р. № 266).

 10. Питання щодо виконання рішень судів та інших органів відносяться до компетенції державної виконавчої служби, що відноситься до системи органів Міністерства Юстиції України, у відповідності зі ст. 1 Закону України "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998 р. № 202.

 11. Контроль за правильним, повним і своєчасним виконанням рішень державним виконавцем здійснює начальник відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і керівник вищого органу. Контроль за законністю виконавчого виробництва здійснюється Міністерством юстиції України через Департамент державної виконавчої служби.

(ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р. № 606).

 12. Питання, що стосуються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які відносяться до компетенції Верховної Ради України у відповідності зі ст. 85 Конституції України.

13. Заяви щодо забезпечення особистої безпеки громадян, а також заяви і повідомлення про злочини та адміністративні порушення розглядаються в органах внутрішніх справ у відповідності зі ст. 10 Закону України "Про міліцію" від 20.12.1990№565.

 14. Скарги на дії органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, розглядаються прокурором.

(ст. 29 Закону України "Про прокуратуру" від 05.11.1991№ 1789).

 15. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, які виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

(ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. № 280).

 16. Скарги на дії прокуратури.

 17. Оскарження судових рішень. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

 18. Скарги на рішення органів влади місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів (крім делегованих повноважень).

 19. Скарги на роботу банківських установ, порядку роботи з клієнтами банків.

 20. Спори щодо виконання договірних зобов’язань з банками вирішується  відповідно до умов договору або в судовому порядку.

 21. Скарги платників податків на рішення  державних податкових інспекцій відповідно до наказу Міндоходів від 25.12.2013 № 848.

Переглядів 6025 Останнє редагування Четвер, 07 червня 2018 15:48