Версія для друку
Вівторок, 05 березня 2013 23:23

 

Апарат районної державної адміністрації-

Відділ фінансово-організаційного та правового забезпечення - Шковорода Світлана Степанівна тел.20631
Основні завдання відділу:

Організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки виконання на території району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. Підтримка постійного зв'язку з партіями та громадськими об'єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності, її узагальнення та аналіз. Посилення взаємодії органів влади з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, підготовка необхідних матеріалів щодо використання потенціалу громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем району, інформаційне забезпечення внутрішньої політики в районі, сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення), надання їм інформаційної та методологічної допомоги у висвітленні питань діяльності органів державної влади.

Основними завданнями юрисконсульта   є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців -  Баранчук Любов Миколаївна, тел.20773
Основні завдання відділу: Основними завданнями відділу є ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України.
Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Головний спеціаліст з питань персоналу Бортнік-Губанова Тетяна Павлівна, тел. 20631

Основним завданнями  є забезпечення державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань. Проводить роботу щодо прийому документів кандидатів на зайнятття вакантних посад, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору. Забезпечує підготовку матеріалів  щодо призначення на посади та звільнення  персоналу районної державної адміністрації.  

Головний спеціаліст з питань документообігуЗагура Лариса Вікторівна, тел.20631

Основними завданнями є забезпечення організації діловодствав апараті райдержадміністрації згідно чинного законодавства, організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд та опрацювання.здійснює підготовку та передачу для реєстрації у системі електронного документообігу кореспонденції, яка надходить в райдержадміністрацію. Опрацьовує  звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації. 

Управління соціального захисту населення

Пилиповець Антоніна Адамівна, тел.20663
Основні завдання управління: Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.
Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

  

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та інфраструктури

Романська Ольга Панасівна, тел.29004
Основні завдання відділу: Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.

державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної  політики у сфері сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі через механізм кредитування;

- державної політики в сфері агропромислового комплексу;

- державної регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- державної політики у галузях транспорту;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики і державної політики у сфері зовнішніх зносин;

- заходів, спрямованих на розвиток транскордонного і міжнародного співробітництва.

-державної політики та здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального            використання природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки,  збереження та використання екологічної мережі;

 

Відділ освіти, молоді та спорту

Єрофєєва Людмила Степанівна, тел. 20578
Основні завдання відділу: Реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.

Забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань дітей , молоді, жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства; 
- організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді; 
- сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді,підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному суспільному житті" 
Забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань фізичної культури та спорту; 
Забезпечення підготовки та проведення спортивних та інших заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів; 
Розроблення заходів щодо збільшення виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвесторів, зміцнення спортивно-технічної бази об'єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному стані.

 

Сектор культури

Юхимук Оксана Степанівна, тел.29004
Основні завдання сектору: Реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до "Основ законодавства України в галузі культури", управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності.
Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов'язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

 

Сектор оборонної мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Борсук Наталія Григорівна, т.29004

Основні завдання відділу: Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків.
Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.
Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
Підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Служба у справах дітей

Кропивник Олена Степанівна, тел.29002
Основні завдання служби: Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх.
Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

 

Архівний відділ

Маригода Галина Олександрівна, т.21006
Основні завдання відділу: Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

 

Переглядів 6445 Останнє редагування Вівторок, 09 червня 2020 13:00