Версія для друку
Вівторок, 05 березня 2013 00:55

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Формує і очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає структуру районної державної адміністрації.

Інформує обласну державну адміністрацію про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище  району.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими  і  релігійними  організаціями,  підприємствами,  установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує складання проектів районного бюджету та програм соціально-економічного та культурного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм і щорічно звітує перед нею про їх виконання та здійснення делегованих повноважень, забезпечує оперативне внесення у процесі виконання районного бюджету змін та уточнень по доходах і видатках.

У межах, затверджених державним і районним бюджетами виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої  влади,  власних  і  делегованих  повноважень  видає розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь,    відділів,   інших    структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до статей 10 і 11 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Затверджує Регламент районної державної адміністрації, при необхідності вносить до нього зміни та доповнення.

У межах виділених бюджетних коштів утворює апарат районної державної адміністрації, затверджує Положення про нього та визначає його структуру. Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату та працівників апарату районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань або уповноважує на це своїх заступників. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів. У необхідних випадках порушує вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію. Розглядає  звернення  громадян, проводить  їх  особистий  прийом.

Утворює для сприяння  здійсненню повноважень  районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

 У межах своїх повноважень координує діяльність  виконавчих комітетів Устилузької міської, сільських рад та здійснює у межах, визначених законами, контроль за їх діяльністю.

Скасовує накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України,  актам Президента України,  Кабінету Міністрів України, розпорядженням голів обласної  та  районної  державних адміністрацій або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

Утворює, ліквідовує і реорганізовує управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до Примірного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України, затверджує положення про управління, відділи, сектори  райдержадміністрації. При відсутності типових положень затверджує тимчасові положення про управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

У межах виділених асигнувань визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Звертається  до  суду  щодо  визнання  недійсними  актів  державних  органів, органів  місцевого  самоврядування, підприємств (об’єднань), установ  і  організацій, що  обмежують  повноваження  районної  державної  адміністрації.

Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Спрямовує роботу підзвітних і підконтрольних державній адміністрації підприємств, установ і організацій на їх активну участь в охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю і правопорушеннями.  Вирішує питання про створення, ліквідацію та реорганізацію структурних підрозділів міліції, пожежної охорони, цивільної оборони, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

Забезпечує  взаємодію  районної  державної  адміністрації  з  міжрайонною прокуратурою, управлінням  Служби  безпеки  України  в  районі, міліцією. 

У разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами  і   організаціями   району, сприяє організації та проведенню військових навчальних зборів.

Сприяє належному функціонуванню військових частин Збройних Сил та Прикордонних військ України, що дислокуються на території району, виконанню у повному обсязі покладених на них завдань.

Бере  участь  згідно  із  законодавством  у  вирішенні  питань, пов’язаних  з  громадянством  України, наданням  притулку  іноземним  громадянам  та  особам  без  громадянства.

Організовує здійснення заходів щодо приватизації майна районної комунальної власності згідно з визначеними законодавством повноваженнями.

Забезпечує реалізацію міжнародних зобов'язань України в районі.

Здійснює  керівництво:

- управлінням соціального захисту населення райдержадміністації;

управлінням фінансів райдержадміністрації;

- службою у справах дітей райдержадміністрації;

- відділом регіонального розвитку та ЖКГ райдержадміністрації;

- відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- відділом "Центр надання адміністративних послуг";

- відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

- відділом культури райдержадміністрації;

- архвним відділом райдержадміністрації;

- відділом організаційної роботи райдержадміністрації;

- відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

- сектором внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації;

- сектором оборонної мобілізаційної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації;

- відділом державної реєстрації райдержадміністрації;

Координує  діяльність:

- районного відділу Любомильського відділення поліції ГУНП України у Волинській області;

- об’єднаної державної податкової інспекції;

- відділення державного казначейства;

- районного військового комісаріату;

 

 

Переглядів 8537 Останнє редагування Середа, 31 липня 2019 11:41